مشاعره

 
 

 شروع بیت با حرف "د"

   

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد                     نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

«حافظ»


در نماز و در رکوع و در سجود                    سر بجنبد دل نجنبد این چه سود

«مولانا»


دلا مشتاق دیدارم غریب و عاشق و مستم                      کنون عزم لقا دارم من اینک رخت بر بستم

«مولانا»


دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر                     کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

«مولانا»


دوســـت دارد یار این آشفتگــــی                     کوشـــش بیهوده به از خفتگــــی
«مولانا»


دفتر صـــوفی سواد حرف نیســــت                   جز دل اســـپید همچون برف نیســــت
«مولانا»


درس ادیب اگر بود زمزمه ی محبتی                  جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را
«نظیری نیشابوری»  + نوشته شده در  یکشنبه 18 اردیبهشت1390 ساعت 13:13  توسط م.باقری